Verknocht

Onderzoekers, docenten en directeuren/bestuurders zijn mijn opdrachtgevers. Ik geniet ervan om een mooi (project)resultaat neer te zetten door samen met hen te delen.

Vaak werk ik als (interim) projectleider, coach, kwartiermaker of hoofdredacteur. Het begeleiden van beweging in een organisatie en het (opnieuw) formuleren van verhalen (in woord en beeld) om doelen te bereiken, doe ik het liefste.

Verguld

Mijn opdrachtgevers hebben een heldere link met onderwijs en/of wetenschap: Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV / Kennispoort Verloskunde), TU Delft Career & Counselling Services, Rathenau Instituut, Stichting Florente basisscholen en het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

In het kader van ‘to learn, to earn & to return’ geef ik sinds 2016 les aan schoolpsychologen en orthopedagogen bij RINO Amsterdam. Projectmatig werken en communicatieve vaardigheden zijn de twee onderwerpen waarover ik mijn kennis en ervaring deel.

Als vrijwillig bestuurder heb ik van 2013 tot en met 2018 bijgedragen aan de ontwikkeling van de Duinoordschool (PO) op onderwijsinhoudelijk vlak en de vertaling van onderwijsdoelen naar een aangepast schoolgebouw (verbouwing).

Verliefd

Mijn liefde voor het schrijven van de schoolkrant leidde – heel lang geleden – tot mijn aanmelding in Utrecht aan de School voor Journalistiek. De afstudeerrichting voorlichting was hagelnieuw en ik was verknocht. Na mijn Utrechtse tijd startte ik in Den Haag als communicatieadviseur aan bureauzijde waardoor ik met goede – door de wol geverfde – vakmensen mocht samenwerken. Na een loopbaan van zes jaar bij communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen startte ik in 2005 als zelfstandig professional.

Graag ontmoet ik u persoonlijk!
  

Telefoon:

(0031) (0) 6 30 95 10 86

Bezoekadres:

Zeestraat 100
2518 AD Den Haag